Lite el i båten.

Idag skulle jag förbereda det nya elsystemet. Allt det gamla skall mer eller mindre rivas ut och ersättas. Ett steg i den riktningen är att se till att det finns ett par strategiskt placerade elkanaler eller tomrör så att kabeldragningen blir enklare.

Jag demonterar lite av inredningen för att lättare komma till att jobba. Man kan snabbt konstatera att det inte direkt är Orustkvalitet på inredningsarbetena men hade det varit det så skulle IF:en förmodligen inte blivit så populär som den blev.

Många av skruvarna som håller inredningen saknas eller har gått av. Det blir ett litet projekt på att-göra-lista kommande år. Till sist blir jag klar och kan skruva ihop inredningen igen.