Byte av röstjärn, del 2.

Ikväll monterade vi de nya röstjärnen. Först fick rätt placering mätas in. Jag vet inte om tidigare modeller av de danska röstjärnen hade ett litet hål på undersidan. Man kunde skruva i en liten maskinskruv och sedan använda det gamla röstjärnshålet för att centrera det nya röstjärnet. Sen behöver man bara rikta in röstjärnet så att det får rätt vinkel mot masten.

Nu hade jag givetvis spacklat igen de gamla röstjärnshålen så jag fick förlita mig på att mäta in rätt placering istället. Det var inte speciellt svårt. Sen var det bara att borra upp hålen genom däcket och den tjocka aluminiumplåten. Det gamla låsblecket som säkrade muttern till det gamla röstjärnet vek jag undan. De muttrar som följde med de nya röstjärnen var alla låsmuttrar så blecket kändes onödigt. Sen var det inte helt lätt att borra genom det rostfria blecket uppifrån då det hela tiden fjädrade ner. Jag kommer att kapa blecket och behålla det som låsning av muttern till röstjärnet för huvudvantet.

Jag började med ett 2 mm borr och gick sedan upp till en 3, 4, 5 och slutligen 6 mm borr. Borrningen gick väldigt smidigt. Sen var det dags att montera de nya röstjärnen. Maskeringstejp på däcket runt de nya röstjärnen, lagom med marintätning på undersidan av röstjärnen, en som håller mot bultarna uppe på däck och en som tråcklar sig in i garderoberna med en hylsnyckel. Efter en stund är röstjärnen på plats. Torka bort överflödig marintätning och dra bort maskeringstejpen.

Klart! Vantskruven till undervanten monteras och vanten dras åt. Nu börjar man kunna lita på båten.