Genomförda renoveringar och uppdateringar 2022:

  • Nya dynor, från Seacamper, till hela båten.
  • Rorkulten får sig en välbehövlig renovering, igen.