På gång vecka 15.

Lackningen fortsätter och fler inredningsskivor har plockats loss i båten för att få sig en välbehövlig behandling med lack och lagning av gamla skruvhål.

Tätningen mellan skrov och däck har också ersatts med ny tätning. Den gamla var inga problem att få bort med en skarp mattkniv. Det skulle förvåna mig om en del av läckaget inte kom in den här vägen. På flera ställen hade tätningen lossat i skarven och en stor öppen spricka där vatten lätt kunde ta sig in.

Kojskivorna i förpiken har jag också börjat lagat. Mittskivan och de små skivorna mot skottet var delvis söndersågade i samband med att någon tidigare ägare monterade toaletten. Så alternativen är att göra nya eller försöka laga de gamla. Den mittersta skivan gick att laga men de två små skivorna får jag nog ersätta med nya.

Förpiken har också målats där det inte skall på ny inredningsmatta. Sen får vi hoppas att det snart blir bra temperatur för att limma på inredningsmattan. Jag har beslutat mig för att inte plasta fast några skott framme i förpiken. Möjligen sätter jag ett par små skivor vid utrymmena mot huvudskottet, men då kommer de att skruvas i inredningen precis som de under midskeppskojerna.

Jag har också fått sågat till två nya masonitskivor till taket i förpiken. De gamla var jordslagna och tråkiga och delar av skivorna var knäckta.

Två 20 mm el-rör har plastats fast inne bakom styrbordshyllan för att det skall vara enklare att dra elkablar mm senare när jag lägger om elsystemet. Jag hade tidigare dragit ett el-rör nere i styrbords koj men jag har tänkt om och valde att ha rören inne i skåpet/hyllan istället.

Jag skall inte ha lanternorna på ruffsidorna så jag har, inifrån, plastat igen hålen efter lanternorna och utifrån lagat dem med gelcoatspackel. Ett par andra gelcoatskador på ruffen och i sittbrunnen lagades samtidigt

När jag började städa ut båten så hittade jag vatten i babords midskeppskoj. Jag vet inte om det är gammalt eller nytt men det borde inte ha kommit in efter att jag tätat mellan däck och skrov. Det stod också lite vatten i framkant på kölsvinet. Nu har jag torkat ur allt vatten och så får jag väl se om det kommer in nytt vatten.