2021

Genomförda renoveringar och uppdateringar 2021:

 • Nya O-ringar på roderbeslaget.
 • Ny 2-färgad LED-lanterna fram.
 • Ny LED-lanterna akter.
 • Lagning av gelcoatskador i ruff och däck.
 • Ny Andersen fallvinsch monterad.
 • Ett antal långa bultar i rufftaket och i akterstuven har kapats.
 • Nya skotskenor, travare och block för fock.
 • Demontering, reparation och lackering av inredningen i salongen.
 • Tätning av ytterligare två mantågsbeslag.
 • De sista skrovisoleringsmattorna rivs ut.
 • Slipning av skrovsidorna på insidan för att få bort gammalt lim.
 • Lagning av sprickor vid bottenstockar med epoxi.
 • Tätning av fönsterrutor på utsidan med marintätning.
 • Den sista skrovisoleringen monteras.
 • Ny masonitskivor med ny klädsel och nya inredningsbrickor i salongstaket.
 • Ny brun strömbrytare till pentrybelysningen.
 • Målning av kojskivorna i salongen.
 • Nya kablar till strömförbrukare.
 • Ladduttag för mobiltelefon mm på babords garderobshylla.
 • Ny flaggkäpp och däcksbeslag.
 • Montage av resterande renoverade inredningsskivor.
 • Nya skjutluckor på babords skåp.
 • Nya skjutluckor på styrbords skåp.
 • Tre utfällbara krokar i babords garderob.
 • Inkoppling av el-panelen.
 • Ny LED-list vid pentryt.
 • Två nya LED-läslampor i salongen.
 • Stoppsnören på akterluckorn så att de inte bryter över.
 • Nya besticklådor.
 • Nya bestick, grytor och annan ”köksutrustning”.
 • Ny Origo 3000 spis och ny pentryskiva mm.
 • Ny Domestic kylbox.
 • Nya gardiner.
 • Renovering av garderobsdörren och sjökortshållare på insidan.
 • Hållare för rufflucka i babords stickkoj.
 • Ytterligare krokar i salongen.
 • Nya durkskivorna.
 • Reparation och komplettering av lucka mot utrymme under sittbrunn.
 • Ny bränsleslang mellan tank och motor.