Genomförda renoveringar och uppdateringar 2021:

 • Nya O-ringar på roderbeslaget.
 • Ny 2-färgad LED-lanterna fram.
 • Ny LED-lanterna akter.
 • Lagning av gelcoatskador i ruff och däck.
 • Ny Andersen fallvinsch monterad.
 • Ett antal långa bultar i rufftaket och i akterstuven har kapats.
 • Nya skotskenor, travare och block för fock.
 • Demontering, reparation och lackering av inredningen i salongen.
 • Tätning av ytterligare två mantågsbeslag.
 • De sista skrovisoleringsmattorna rivs ut.
 • Slipning av skrovsidorna på insidan för att få bort gammalt lim.