Solen skiner och vecka 19 är snart slut.

Denna vecka så har mest fokus lagts på utsidan av båten för att få den färdig till sjösättning. Egentligen hade jag tänkt att sjösätta strax innan midsommar med då man skall göra vid hamnplanen så måste alla båtarna var i sjön senast siste maj.

Bottenmålad och polerad.

Fortsatt arbete med inredningsskivorna. Hade jag haft mer plats kunde man kanske tagit fler skivor åt gången men nu är utrymmet lite begränsat. Den söndersågade skivan har nu lagats och lackats. El-panel är monterad och ett par extra el-funktioner håller också på att monteras. Bland annat så kommer jag att ha två batterier, ett servicebattteri på 80 ampere och ett litet batteri till plottern. Detta för att inte tömma servicebatteriet när man seglar med plottern. Båda batterierna skall kunna laddas med solceller och båda skall man kunna kontrollera statusen på.

Även loggivaren, ekolodsgivare och ström till displayen har kopplats in, om än provisoriskt för det kan inte göras permanent förrän jag fått monterat el-panelen.

Lite trasiga beslag och avsaknade blindnitar fixades på bommen och så fick jag demonterat träet runt ruffnedgången. Listerna såg bara tråkigt gråa ut och nu när jag har några dagar på mig innan sjösättning så skall jag passa på att slipa ner dem och ge listerna en 6-7 lager lack.

Ebba och jag fick också monterat tillbaka låsplåtarna till muttrarna till röstjärnen, som demonterades när vi monterade de nya danska röstjärnen.