Vecka 25.

Vecka 25 har gått med att färdigställa pentryt. Även de nya durkskivorna har kommit på plats och är ett riktigt lyft för båten.

Även de sista små luckorna under styrbords koj har blivit reparerade och lackats. Kanslisterna runt ruffnedgången har kommit på plats och diverse små kompletteringar med lister mm pågår också.

Fyra av bultarna till skotskenorna för focken som hamnade inne i salongen har fått täckbrickor och kupolmutter för att det skall se lite trevligare ut. De två sista sitter så nära skåpen under däcket så det inte går att få ditt kupolmuttrar. Jag får väl låta det vara som det är eller alternativt sätta på en liten täckbräda.

Trappsteget vid ruffnedgången har kommit på plats. Även skivan in mot utrymmet under sittbrunnen kom till sist på plats. Någon av tidigare ägare har gjort någon speciallösning där och luckan gick inte riktigt att få fast på ett bra sätt men genom att sätta en liten kloss i underkant så fungerade det plötsligt riktigt bra.

Renoveringen av garderobsdörren pågår också. På insidan av dörren kommer ett fack båtsportskort.